Solid Horitomo Set

Solid Horitomo Set

  • $138.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Solid Horitomo 12 Color Set 1 oz

FUDO BLUE BLACK - MOEGI - KIKYO - ODO - FUDO BLUE GREY - WAKANAE - SHU - GUNJO - SAKURA - KOJI - BENGARA - SHINBASHI
.